تبلیغات
iranharier - Su-7 & 9 & 15

Su-7 & 9 & 15

جمعه 12 مرداد 1386 , توسط امید harier

در این مطلب به معرفی سه جنگنده از خانواده سوخوی روسی می پردازیم. به علت انگه این هواپیماها در حال حاضر دیگر استاده و كاربردی ندارد و هم اینكه من اطلاعات چندانی از سرگذشت ساخت ان ندارم فقط به  اماری در رابطه با ان بسنده می كنم. در صورتی كه شما مطلب یا اطلاعاتی دارید، در قسمت نظرات پیغام گذاشته و سپس لینك مطلب را نوشته یا در صورت تمایل ان را به ایمیل من پست كرده . مطمئنا این مطلب به نام شما در این وبلاگ درج می شود و بدین گونه نام شما نیز در قسمت نویسندگان وبلاگ درج خواهد شد.

                                                                                        با تشكر مدیریت وبلاگ

Su-7 Fitter

كارخانه سازنده: سوخوی- شوروی سابق

نوع كاربرد: جنگنده ضربتی

تعداد خدمه: یك نفر

قوای محركه: یك موتور ساترن/ لیولكا مدل  AL-7f-1 جت با توانایی رانش 22251 پوند تراست

ابعاد: طولی برابر 17.38 متر و عرضی برابر 9 متر

اوزان: دارای حداكثر وزن 13.387 كیلو گرم

عملكرد: دارای حداكثر سرعتی برابر 1.6 ماخ یا 1728 كیلومتر بر ساعت و بردی معادل 1449 كیلومتر و ارتفاع پروازی برابر 59000 فوت یا تقریبا 18 كیلومتر

تسلیحات: دو توپ 30 میلیمتری و با قابلیت حمل بمب و راكت

 

Su-7 Fitter-A

 سوخوی-۷ از نوع ای

Su-9 Fish pot

كارخانه سازنده: سوخوی- شوروی سابق

نوع كاربرد: پیشگیری كننده

تعداد خدمه: 1نفر

قوای محركه: : یك موتور ساترن/ لیولكا مدل  AL-7f-1 جت با توانایی رانش 22251 پوند تراست

ابعاد: طولی برابر 17 متر و عرضی معادل 9.24 متر و ارتفاعی برابر 4.92 متر

اوزان: حداكثر وزن 13485 كیلو گرم

عملكرد: سرعتی معدل 1.77 ماخ یا 1911 كیلومتر بر ساعت و بردی معادل1900 مایل

تسلیحات: 4 موشك R-2u

 Su-9 Fishpot

سوخوی-۹ 

Su-15 Flagon

كارخانه سازنده: سوخوی – شوروی سابق

نوع كاربرد: پیشگیری كننده و رهگیری

تعداد خدمه: 1 نفر

قوای محركه: دو عدد موتور تومانسكی مدل R-13F2-300 توربوجت با تراستی معادل 31460 پوند

ابعاد: طولی معادل 21.41 متر و عرضی معادل 9.34 متر وارتفاعی برابر 4.95 متر

اوزان: در حالت خالی 12245 كیلوگرم و در حداكثر وزن 18145 كیلوگرم

عملكرد: سرعتی معادل 2.1 ماخ یا 2268 كیلومتر در ساعت و بردی برابر 1450 كیلومتر و ارتفاع پروازی برابر 18500 متر یا 60700 فوت

تسلیحات: 6 جایگاه برای موشك های R-98M(AA-3) و R-60(AA-8) به همراه یك توپ 23 میلیمتری

Su-15 Flagon

سوخوی-۱۵ 

منبع: سایت www.globalaircraft.org

 

--