تبلیغات
iranharier - MIG-23 Flogger,MIG-27 Flogger

MIG-23 Flogger,MIG-27 Flogger

جمعه 12 مرداد 1386 , توسط امید harier
 

Mig-23 Flogger

نوع كاربری: جنگنده تاكتیكی

شركت سازنده: میكویان گروویچ

خدمه: 1نفر

نیروی محركه: 1عدد سویوز مدل R-35-300 توربوجت یا تراست 18849 پوند خشك و 28660 پوند با پس سوز

ابعاد: 16.6 طول، 13.96 متر عرض(حداكثر)و در حالت بسته 7.77 متر، ارتفاع 4.82 متر

وزن خالی:10.2 تن

حداكثر وزن:17.8 تن

حداكثر سرعت: 2.31 ماخ

حداكثر ارتفاع پروازی:60600 پا

تسلیحات: توپ 23 میلیمتری و موشك های AA-7,AA-8,AA-10,AA-11

 

 

Mig-27 Flogger

 

نوع كاربری: بمب افكن ضربتی

شركت سازنده: میكویان گروویچ

خدمه: 1نفر

نیروی محركه: 1 عدد سویوز مدل R-29B-300 توربوجت با پس سوز و تراست 25353 پوند

ابعاد: 17.08 متر طول، بال در حالت باز 13.97 متر و در حالت بسته 7.78 متر و ارتفاع 5 متر

وزن خالی: 11.9 تن

حداكثر وزن: 20.3تن

حداكثر سرعت: 1.74 ماخ

حداكثر ارتفاع پروازی: 46000 پا

حداكثر برد: 1800 كیلومتر

تسلیحات: 1 عدد توپ 30 میلیمتری با 260 گلوله، راكت، بمب های هداپت شونده وعیر هدایت شونده تا سقف 4 تن

 


--